Ibland kan det vara svårt att veta vad som är skälet till olika tillstånd som drabbar människan och att dessutom svårt att veta hur man skall hantera den uppkommande situationen. Vid exempelvis akut urtikaria kan man ofta misstänka en utlösande orsak eftersom utslagen kommer snabbt. Om du vet vad du reagerar mot kan du försöka undvika det i fortsättningen. Det finns föreskrifter att vid bukplastik kan dessa problem öka och man bör vara observant. Vid långdragna besvär, så kallad kronisk urtikaria, kommer utslagen och går under många månader. Då är det oftast svårt att hitta förklaringen till vad som orsakar utslagen. Utlösande orsaker kan bland annat vara tillsatser i mat eller en obalans i immunsystemet, men ofta finns ingen förklaring till varför utslagen kommer.

 

Comments are closed.